Kapılarını 2013 yılı Şubat ayı sonunda hizmete açan merkezimiz, Alzheimer (1.evre) ve/veya hafif demans hastası, günlük yaşama faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi) yerine getirebilen, ruhsal sorunları,  beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve  hastalığı bulunmayan, saldırgan ve agresif davranışlar sergilemeyen, bulaşıcı ve sürekli tedeviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmayan yaşlılarımıza hizmet sunuyor.

Merkezden yararlanmak isteyen aileler Merkeze, Huzurevi Şube Müdürlüğü'ne veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru, merkezde yer olmaması durumunda tekrar değerlendirilmek üzere tarih sırası gözetilerek sıraya alınıyor.

 
 
     
Başvuru için başvuru sahiplerinden talep edilen belgeler;
Dilekçe
Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
Sağlık Kurulu Raporu (Erken evre alzheimer ya da hafif demans hastası olduğunu, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve  hastalığı, bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı ile ruhsal sorunlarının bulunmadığını kanıtlayan raporları kapsar)
Hastanın takibini yapan doktoru tarafından hazırlanmış günlük yaşam aktivitelerini ve saldırgan özellikler göstermediğini de içeren ayrıntılı epikriz raporu,
Merkez sorumlusu tarafından ev ziyareti sırasında doldurulan başvuru kabul formu,
Hasta yakınlarından iki kişi adına düzenlenmiş noter onaylı yüklenme senedi,

Ücret
Merkezin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce her mali yılda belirlenen üyelik ücreti bulunmaktadır.

Üyeler her ayın son iş gününe kadar  üyelik ücretini aylık olarak öder.  Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan hasta ve hasta yakınlarına takip eden ayın en geç 15'ine kadar yazılı uyarı yapılarak 7 (yedi) gün içinde ödeme yapması talep edilir ve tahsili sağlanır. Ödeme yapmamakta direnen ve son bir yıl içinde farklı tarihlerde 2 (iki) kez yazılı uyarı yapılan üyenin müdürlük onayı ile çıkışı yapılır.

Hastanın Merkezle İlişiğinin Kesilmesi
Hasta ya da yakınının isteği,
Hastanın bir huzurevine/bakımevine yerleşmesi,
Hastanın vefatı,
Üyelik ücretinin ödenmemesi ve ailenin yüklenme senedi ile üstlendiği görevleri yerine getirmemesi.

Merkezimize, İnönü Cad. No:817 Kat: 1 Üçkuyular - Karabağlar / İZMİR adresinden ve  285 07 79 numaralı telefondan erişebilirsiniz.
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..