Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Gündemi
  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
              2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
          MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-1/3                                             Toplantı Tarihi   :12/01/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. İSTİFA İLE BOŞALAN KENT KONSEYİ KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereği, 15/01/2018 - 31/12/2018 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018-4 sayılı Genelgenin 2’nci maddesi doğrultusunda; 1 adet Çocuk Eğitimcisine 1.900,00-TL tespit edilen net ücret ile 2018-4 sayılı Genelgenin 3’ncü maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.10260)
2. Kemeraltı bölgesi için; hızla artan nüfus, iş gücü ve araç sahipliliği gibi etkenlere paralel olarak, artan ekonomik aktivite ve yük hareketleri kentin ulaşım sistemi ile birlikte kent paydaşlarının hareketlilik, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve bu etkiler, tüm paydaşların katkıda bulunduğu, sürdürülebilir, uygulanabilir modeller ve çözüm önerileri içeren kentsel lojistik plan hazırlanmasını gerektirdiğinden; bu kapsamda, İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde bölgeye özel lojistik ihtiyaç ve yaklaşımların belirlenmesi amacıyla sürdürülebilir lojistik plan yapılması/yaptırılması ihtiyacı kapsamında, söz konusu alanda önerge eki şartname doğrultusunda, "İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı Hazırlanması İşi Hizmet Alımı”nın gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Ul.Dai.Bşk.E.10063)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin 12/12/2016 tarihli ve 05-1230 sayılı Kararı ile kabul edilen, Ödemiş ilçesi Kemer, Cevizalan, Kutlubeyler ve Üçkonak mahalle muhtarlıklarının talepleri doğrultusunda düzenlenen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Üçkonak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan "Kestane Kanserinin Yayılmasına Karşı Yürütülecek Mücadelenin Desteklenmesi İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol"ün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarihli ve 05.1230, 13/09/2017 tarihli ve 05.1116 sayılı Kararları doğrultusunda görüşülmesi. (Tar.Hiz Dai.Bşk.E.10046)
4. Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 32648 ada 14 no’lu parselde 560,00 m² yüzölçümle kayıtlı taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Bayraklı İlçe Müftülüğü adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.10062)
5. Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında, kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahiplerinin "Proje Ortak Gideri POG" ödeyerek inşaat yapabilmesi ile ilgili olarak önergede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi hususunun görüşülmesi. (Kentsel Dön.Dai.Bşk.E.10045)
6. İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683 ve 7684 numaralı adaların; "Kentsel Gelişme Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10057)
7. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 492 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerdeki yeşil alan düzenlemesine ve 1341 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin kullanım kararlarına ilişkin Nejat ORŞAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10051) 
8. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu'na, 1341 ada 1,2,3,4 parsellere ilişkin Mazlume ELMASTAŞ, Şenol TELCİLER, Aykut UĞUR, Aydın Mehmet ELMASTAŞ tarafından ve 1336 ada 2 ve 3 ve 1338 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin Halim TENESE ve İbrahim TENESE tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.9988)
9. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 433 ada 7 parselin maliki Çetin SAYGUN, 340 ada 1 parselin maliki vekili Fatoş SÖZMEN, 442 ada 8 ve 9 parsellerin maliki Figen ŞAH, 3042 ada 2 parselin maliki Ömer ANGIN ve Tülin ANGIN EFE, 3042 ada 1 parselin maliki Hasan KAYGISIZ, 341 ada 5 parselin maliki Altayhan SEVÜK, 356 ada 20 parselin maliki Sibel KINA tarafından parsellerin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5430)
10. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 303 ada 1 parselin maliklerinden Sabire YAZI tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6661)
11. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 1336 ada 1 parsel, 1337 ada 2 parsel, 329 ada 2 parsel, 398 ada 87 parsel, 407 ada 1 parsel, 492 ada 11 parsel, 494 ada 1 parsel, 495 ada 121 parsel, 495 ada 125 parsel, 495 ada 148 parsel, 327 ada 2 parsel, 393 ada 6 parsel, 3130 ada 9 parsel, 329 ada 3 parselin kullanım kararına ilişkin, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5433)
12. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 398 ada, 3 parselin maliki Mustafa GÜRKAN tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5431)
13. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1146 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/11/2017 – 25/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarında yer alan ''Ağaçlandırılacak Alanlar ve Makilik Fundalık Alanlara'' ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.5423)
14. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sosyal Tesis Alanı" kullanımına ayrılan, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 31384 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.5428)
15. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Ödemiş ilçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları sırasında tespit edilen alanlara yönelik; Ödemiş ilçesi merkez yerleşmesini içeren, Ödemiş İlçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının bazı bölümlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10047)
16. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesi, 242 parselde Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesis Alanı)" olarak belirlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10053)
17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2015 tarihli ve 05.85 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Merkez Yerleşimi 1/5000 Nazım İmar Planında 12 metre genişliğinde belirlenen Menderes - Gümüldür il yolunun, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 01/12/2017 tarihli ve E.404962 sayılı yazısı doğrultusunda 30 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5424)
18. Urla ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan, 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında "Kent Parkları" kullanım kararında kalan 1405 ada, 6 parselin "Mevcut Konut Alanı", "Yerleşik Konut Alanları" kullanım kararında kalan 1405 ada, 8 parselin "Park Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanmış olan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10060)
19. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 341 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 3777 ada, 5 parselin güneyinde yer alan imar hattının kuzey yönünde 5 m kaydırılarak, oluşan alanın otopark olarak düzenlenmesine ve mevcut imar planından gelen ve kazanılmış hak olan inşaat alanlarının aynen korunabilmesi amacı ile KAKS:2.00 ibaresinin kaldırılarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının 05/04/2017 tarihli ve 6263 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile belirlenmiş ve kazanılmış hak olan Katlar Alanı 20103.26 m2 olup; aşılamaz" plan notunun getirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5422)
20. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/63 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uğur Mumcu Mahallesi, 28J-IIIc pafta 1114 parselin yürürlükteki imar planında E:1.00 Hmax: 6.50 yapılaşma koşullu Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olan kullanım kararının E:1.00 Yençok:7 kat yapılaşma koşullu ‘Özel Sosyal Tesis Alanı’ olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5426) 
21. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/65 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uğur Mumcu Mahallesi, 28K4a pafta 2053 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 no’lu parsellerin yürürlükteki imar planında B-2 olan yapılaşma koşulunun Yençok:7 kat ve K.A.T.: 5900 m² olarak belirlenmesi ve imar adasının bir kısmının 'Park' olarak ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5425)
22. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, 21577 ada, 14 parselde yer alan Akaryakıt İstasyon Alanı için belirlenmiş olan "Akaryakıt İstasyonundaki tankların toplam kapasitesi 20 tonu geçemez" plan notunun "Akaryakıt İstasyonundaki tankların kapasitesi belirlenirken, ilgili TSE Standartlarına ve Yangın Yönetmeliğine uyulacaktır" şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10055) 
23. Buca Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarih ve 2017/83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaylacık Mahallesi, 21N IIa paftada yer alan 235 ada 7 parselde bulunan tescilli taşınmazı ve parseli koruyacak şekilde 235 ada 7 parselin mevcut imar planında yaya yolu ve yeşil alanda kalan kısmının Konut Alanına dahil edilmesine ilişkin,  İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/12/2017 tarihli ve 6918 sayılı Kararı doğrultusunda tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10058)
24. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 340 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 32 ada 5 parselde yer alan mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 02/07/1987 tarihli ve A-3456 sayılı kararı ile "IIIA" statüsünde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/07/2017 tarihli ve 6314 sayılı Kararı uyarınca koruma grubunun "2" olarak belirlenmesine yönelik alınan karar gereği hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10050)  
25. Konak İlçesi, "Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı"nda kalan; Kocakapı Mahallesi, E:1179 ada 17 parsel (Y:11223 ada 4 parsel) ve E:1179 ada 19 parsele (Y:11223 ada 5 parsel) yönelik İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/07/2017 tarihli, 6277 sayılı Kararı doğrultusunda söz konusu parsellere tescil gösterimi işlenmesi ile Akarcalı (Ballıkuyu) Mahallesi, 1614 ada 12 parsele yönelik Koruma Bölge Kurulunun 15/08/2017 tarihli, 6394 sayılı Kararı doğrultusunda anılan parselin kadastral sınırları korunmak üzere tescil gösterimi eklenerek "Cami Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10061)
26. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu Mahallesi, 25OIVa paftada, 67 ada 34 no’lu parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli yeşil alanda, 7.50 m x 4.50 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10059)
27. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı'nın 12/12/2017 tarihli ve E.323805 sayılı yazısı kapsamında, Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi-Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi arasında yer alan istasyon ve karayolu üstgeçitlerine ilişkin uygulama projelerinden 59+050 KM'de istasyon, 59+650 KM'de ve 66+642 KM'de karayolu üst geçidi yapılması için hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10049)  
28. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 175 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin 11/10/2017 tarihli ve 14159 sayılı talebi doğrultusunda, Torbalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 30M-I paftasında “Park Alanı” içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 16 m²’lik "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6656)
29. Menemen Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Esatpaşa Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi ile Yüksel Kayan Caddesini bağlayan 12.00 m'lik taşıt yolunun yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5421)
30. Ödemiş ilçesi merkez yerleşmesini içeren, Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli, 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Ödemiş İlçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10048)  
31. İZSU Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesi, 242 parselde Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesis Alanı)" olarak belirlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10054)  
32. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 159 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi, 752 ada, 1 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında “Lise Alanı” olarak belirlenen alanda ''E:0,80 4 Kat'' olan yapılaşma koşulunun ''E:1,00 4 Kat'' olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10056)
33. Urla ilçesi, Yelaltı Mahallesi, 657 ada 1 parsel ve 258 ada 10 parsele ilişkin Urla Belediye Meclisinin 14/11/1989 tarihli ve 1989/5-5 sayılı Kararının 8. maddesinin iptaline ilişkin alınan Urla Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 681 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı İptali önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.10052)
34. Kiraz Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli ve 96/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/10/2017 tarihli ve 15756841 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan, Kiraz uygulama imar planında Eğitim (Sanat Okulu), yol ve park olarak belirlenmiş şahıs mülkiyetindeki 101 ada 1, 2, 3 ve 4 no'lu parseller ile büyük bir kısmı park, bir kısmı yol olarak belirlenmiş Hazine mülkiyetindeki 101 ada, 5 ve 6 no'lu parsellerin, E:1.00 Yençok:4 kat yapılaşma koşullu "Lise Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ve Kiraz Çay yatağının bir bölümünde Park Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6658)
35. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve 22530694/136 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hıdırlık Mahallesi, 806 ada, 1 ve 6 parsellerde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5420)
36. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 198/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06/06/2017 tarihli ve 6086 sayılı Kararı doğrultusunda 1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Çahabey Mahallesi, 538 ada, 1 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile parselin güneydoğu cephesinde yer alan çeşmenin "Korunacak Mekansal Öğe" gösteriminin işlenmesine ilişkin, 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında işlem yapılmak üzere incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.5429)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş. (İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi)'nin 28/12/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 61.250.000,00-TL'den 30.000.000,00-TL arttırılarak; 91.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 27.870.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İş. İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.2699)
2. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş. (İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makina Sanayi Anonim Şirketi)'nin 22/12/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 722.500.000,00-TL'den 115.000.000,00-TL arttırılarak, 837.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin, İZULAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 103.270.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İş. İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.2707)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş.'nin 28/12/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 61.250.000,00-TL'den 30.000.000,00-TL arttırılarak 91.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5’ine tekabül eden) 1.500.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Muh.Şb.Md.10874)
4. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZENERJİ A.Ş.’nin 25/12/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 247.150.000,00-TL’den 50.000.000,00-TL arttırılarak 297.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZENERJİ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,6328’ine tekabül eden) 316.400,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.250)
5. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş.'nin 22/12/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 722.500.000,00-TL'den 115.000.000,00-TL arttırılarak 837.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 11.040.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Muh.Şb.Md.10873)
6. ESHOT Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışanlar verdikleri dilekçelerle yargı kararları ve Meclisimizin ilgili kararlarını örnek göstererek, diğer Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli de bu yönde hareket ederek dava açmakta olup; devam eden ve açılacak davaların önlenmesi adına ve sonraki mahkeme masraflarından muaf olmak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışan 37 personele dava açıp açmadığına bakılmaksızın 2018 yılı için 200,00-TL aylık brüt maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ESHOT-Memur Per.Şb.Md.7856)
7. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/11/2017 tarihli ve 05.1351 sayılı Kararı ile kabul edilen,  Kemer ve Hacıhasan Mahallelerine komşu olan ve aynı yaylada kestanelikleri olan Birgi, Kutlubeyler, Cevizalan ve Üçkonak Mahallelerindeki üreticilerimizin de, Üçkonak Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Organizasyonunda projeye dahil olmak ve mücadele desteğinden faydalanma talepleri doğrultusunda revize edilen “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Ödemiş Yılanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Kestane Kanserinin Yaygınlaşmasına Karşı Yürütülecek Mücadelenin Desteklenmesi İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol”ün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarihli ve 05.1230, 13/09/2017 tarihli ve 05.1116 sayılı Kararları doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Tarım ve Orman - Hukuk Komisyonları Raporu. (Tar.Hiz Dai.Bşk.E.6653)
8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19/12/2017 tarihli, 329688 sayılı Başkanlık Önergesinde sehven ''48 hektar'' olarak geçen ifadenin ''72 hektar'' olacak şekilde tashihiyle birlikte; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir – Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Raporu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.329688)
9. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 238 ada, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına göre "Belediye Hizmet Alanı" ve "Yeşil Alan" kullanım kararında kalan bölgede, "Kamu Hizmet Alanı", "Belediye Hizmet Alanı", "İbadet Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" kullanım kararı belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.2690)
10. Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda İzmir Körfezi, güneyde Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan yaklaşık 206 hektarlık alanda; İzmir 3.İdare Mahkemesinin 07/11/2017 tarihli, 2017/1601 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.338882)
11. İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09/11/2016 tarihli, 310-3129 sayılı yazısı kapsamında; Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi, 537 parselin "Belediye Hizmet Alanı" (Soğuk Hava Deposu ve İdare Binası)  olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.310265)
12. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 sayılı, 05.939 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen, 16/08/2017–14/09/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Kemalpaşa ilçesi, Yukarı Mahallesi, 87 ada 12, 24, 25, 32 ve 30 parselleri kapsayan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Hüseyin ÖZGENER, Cafer ÖZGENER ve Önder ÖZGENER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraza konu, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli ve 05.205 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.329696)
13. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 07/02/2017 tarihli, 17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güzelbahçe Belediyesi sınırları dahilinde, doğuda Narlıdere ilçesi ile sınır oluşturan Yağçayı'ndan, batıda Urla ilçesi ile sınır oluşturan Çamlıçay'a kadar olan sahil şeridine ilişkin hazırlanan kıyı düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ve plan açıklama raporlarının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.306837)
14. Bornova Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli, 316 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.329690)
15. Konak Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli ve 82/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2017 tarihli ve 05.1012 sayılı Kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen ve 09/11/2017 tarihli, 6776 sayılı Kurul Kararı ile tadilen uygun olduğuna karar verilen; İzmir ili, Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesinde bulunan, 1003 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesine ve 1003 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 6, 7, 9 ve 10 parseller arasında yaya yolu belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Ulaşım – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.329691) 
16. Çiğli Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli ve 05/55 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesi, K18D-22D-4D paftada, 21899 ada 2 parselin isabet ettiği imar adasındaki Yapı İnşaat Alanı (Y.İ.A) ifadesinin Katlar Alanı Toplamı (K.A.T) olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.320506)
17. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığının İzmir Banliyö Sistemi Projesi kapsamında Cumaovası – Tepeköy arasında bulunan Menderes ilçesi, Gölcükler mevkii km 22+403 bulunan hemzemin geçişi Karayolu üst geçit uygulama projesinin imar planına aktarılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.2686)
18. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tekeli Mahallesi sınırlarında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının L18d09b3a, L18d09b3b ile L18d09b3d paftalar kapsamında Tren Yolu-Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan alandaki Enerji Nakil Hattı'nın kaldırılarak, anılan hattın isabet ettiği alanlarda plan kararlarının yeniden düzenlenmesi ile "Tarım Alanı" plan kararındaki 32 ada, 7 ve 8 no’lu parsellerin "Park Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.325633)
19. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 2017-71 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere Mahallesi, 6265 ada, 1 parselin yürürlükteki imar planında "Eğitim Sitesi" olarak belirlenen kullanım kararının "Özel Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.329687)
20. Urla Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli ve 543 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planına ve plan notlarına göre uygulama yapılan alanlarda, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Plan Notlarının B-Genel Teknik ve İdari Koşullar Bölümüne "Çatılarda, çatı arasını havalandırmak veya aydınlatmak amacı ile çatı örtüsü üzerinden en fazla 60 cm yükselmek ve genişliği 2.00 m'den fazla olmamak koşulu ile güvercinlik (kuşgözü) yapılabilir. Ancak bu güvercinlikler, saçak ucundan en az 1.50 m geriden başlamalı ve birden fazla güvercinlik yapılmak istenildiğinde aralarında en az 2.00 m mesafe bırakılmalıdır." ifadesinin 20. madde olarak eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.325639)
21. Urla Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli ve 594 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla ilçesi, Yelaltı Mahallesi, 650 ada 4 parsel ve 653 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.320503)
22. Urla Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 634 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile belirlenen İskele Mahallesi, L17B11D2C paftada yer alan DM 1/2 ve DM 1/5 2 adet yer altı trafo alanlarının, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 05/09/2017 tarihli ve 41603 sayılı yazısı doğrultusunda, yer üstü olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.325653)
23. Dikili Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 565 ada ve çevresine ilişkin plan notu belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.325648)
24. Dikili Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salimbey Mahallesi, 177 ada ve 212 adalar arasındaki 10 m’lik yol ibaresinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.325646)
25. Selçuk Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 158 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesinde, 3012 Sokak ile 3013 Sokak arasında, Belediye Meclisimizin 14/08/2015 tarihli ve 05.833 sayılı Kararı ile onanan, 5.00 m x 6.00 m ebatlarında yaklaşık 30 m2'lik TR-6 no’lu trafo alanının, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15/05/2017 tarihli ve 22926 sayılı yazısı doğrultusunda, özel mülkiyette kalması sebebi ile boyutlarının küçültülerek 2.50 m x 4.00 m ebatlarında ve park alanı sınırları içerisinde yeniden belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.329694)
26. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24/10/2017 tarihli, E.275905 sayılı ve 28/11/2017 tarihli,  E.308564 sayılı yazıları ile talep edilen; 23M4C paftada, Konak ilçesi, Tuzcu Mahallesi, 466 ada, 7 parselde kayıtlı, tescilli İkiçeşmelik Çeşmesinin yanında bulunan trafonun taşınmasına ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/09/2017 tarihli, 6558 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, Kemeraltı Kentsel+3. Derece Arkeolojik Sit Alanında, Namık Kemal Mahallesinde Damlacık Camisinin güneydoğusunda yer alan ''Park Alanı'' içerisinde ''2.50 m x 4.35 m'' boyutlarında yer üstü ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, Koruma Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.325632) 
V. DİLEK VE TEMENNİLER.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
   
 
 
 
 
 
      Aziz KOCAOĞLU
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..