Anasayfa > Hizmetlerimiz > Bilgilendirme ve Sorgulama > Nazım İmar Plan Duyuruları
Nazım İmar Plan Sorgulama
Onanma Tarihi Ay: Gün: Plan Konusu
İlçe   Karar No:
 
İlçePlan KonusuMeclis Karar TarihiKarar NoOnanma TarihiAskı Tarihi ÇıkışAskı Tarihi İnişAskı DrumuYayınlanan Gazeteİmar Planı
FOÇA Foça ilçesi,Bağarası mah. 349 ada 1 parsel ve 325 ada 1 parsele ilişkin NİP-36655,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı. 10.2.202005.15423.3.20201.6.202030.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik, TMMOB Şehir Plancıları Odası (İzmir Şubesi) tarafından, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2018/1137 Esasına kayden açılan davada, 21/05/2019 tarihli ve 2019/663 sayılı Karar ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2018/1327 Esasına kayden açılan davada, 20/06/2019 tarihli ve 2019/799 sayılı Karar gereği alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 18/12/2019 tarihinde onaylanan ve 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bakanlığın İÇDP-5169,63 işlem numaralı, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği. 13.3.202005.34728.4.20201.6.202030.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
KINIK Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51 ve 52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. 13.3.2020301.3555.5.20201.6.202030.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
DİKİLİ Dikili ilçesi,Cumhuriyet mahallesi NİP:39510,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilavesi Revizyonu Plan Değişikliği. 13.1.202005.381.4.20201.6.202030.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
ALİAĞA Aliağa ilçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve ilavesine askı süresinde yapılan itirazlar kapsamında hazırlanan NİP:35169115 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. 9.3.2020301.26028.4.202029.5.202029.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup , İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi' nin 13.03.2020 tarih ve 05.348 sayılı Kararı ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan NİP-25619,4 plan işlem numaralı İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği. 13.3.202005.34828.4.202029.5.202029.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2020 tarih ve 05.349 sayılı Kararı ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan NİP: 25616,2 plan işlem numaralı İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği. 13.3.202005.34928.4.202029.5.202029.06.2020 17:30:00 Askıda Plan için Tıklayınız
12345678910...>>


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..