• PROJELER


Yaşayan Şehir Yaşanacak Şehir > Tarih Sanat ve Kültür Kenti İzmir
Tarihle İlişkisini Güçlendiren Kent
 ■ Tarihsel mirası kent kimliğinin parçası kılacak ve İzmirlilerin tarihe ilişkin belleğini
güçlendirecek İzmir-Tarih projesi kapsamında 17 alt bölgeye ayırılan Kemeraltı ve çevresi yeni
fonksiyonlar da kazandırılarak düzenlenecektir. Bölge ekolojik yöntemlerle aydınlatılacak, üst
örtü ve kent mobilyaları projeleri gerçekleştirilecektir.
■ Tarihi Kadifekale’de gecekondular arasına sıkışmış 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu gün
yüzüne çıkarılarak kent içindeki turizm hareketliliğine yeni bir ivme kazandırılacaktır.
■ Antik Roma Tiyatrosu’nun bulunduğu bölgede kamulaştırmalara başlanan alanda, tarihsel
dokuyla uyumlu ve mimarisi yarışmayla belirlenecek Ege Medeniyetleri Kültür ve Sanat
Merkezi kurulacaktır.
■ Tarihi Kadifekale surları ile sur içi, etkinlik ve festivallere evsahipliği yapacak şekilde yeniden
düzenlenerek turizmin önemli unsurlarından biri haline getirilecektir.
■ Cici Park ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan tarihi İkiçeşmelik aksı üzerindeki bina
cepheleri sağlıklaştırılarak İzmir’e yeni cazibe merkezi kazandırılacaktır. Cici Park karşısında
konumlanan Roma döneminden kalma antik yol, koruma altına alınacak ve içinde bulunduğu
alan bir seyir terası olarak düzenlenecektir.
■ Romalılar tarafından Melez Çayı üzerinde kurulan Kızılçullu Su Kemerleri, “Yeşildere
Havzası’ndaki Sağlıklaştırma, Koruma, Canlandırma ve Dönüşüm Projesi” çerçevesinde aslına
uygun şekilde restore edilecektir.
■ Antik Smyrna ve Phokaia kentlerinin gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazı çalışmaları
başta olmak üzere, arkeolojik mirasa yönelik tüm bilimsel girişimlere destek sürdürülecektir.
Kent belleğinde yer etmiş tarihi binaların aslına uygun restorasyonu yapılarak İzmirlilerin
hizmetine sunulacaktır.
■ Namazgah Hamamı restore edilecektir.
■ Balıkçılar Meydanı projesi tamamlanacaktır.
■ Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Ulaşım ile Aydınlatma Master planları hazırlanacaktır.
■ Kadifekale ve Antik Tiyatro alanında yürütülen çalışma ile kent silüeti iyileştirilecek ve
boşaltılan alan, kültürel ve açık alan aktiviteleri için seyir terası olarak düzenlenecektir.
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..