• PROJELER


Yaşayan Şehir Yaşanacak Şehir > Cephelere İyileştirelim, Reklam Panolarını Düzenleyelim
KORDON VE PASAPORT YÖNETMELİKLERİNİN REVİZYONU
Belediye Meclisimizce; 16/03/2016 tarih ve 05.288 sayılı kararı ile onanan “Atatürk Caddesi'nin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik” ile 16/03/2016 tarih ve 05.287 sayılı kararı ile onanan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Pasaport İskelesi – Konak Pier Arası Kıyı Düzenlemesi ve Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik” belediyemiz sitesinde de güncellenmiş olup, revize edilmiş şekli ile yayımlanmaktadır. Yönetmelikler broşür olarak ilgili işletme sahiplerine tebliğ edilmiştir.
 
 


Kentin en önemli dinlenme, gezi ve eğlenme mekanı olan Kordon ve Pasaport bölgesini
kamu yararına öncelik tanıyan bir anlayışla kente yeniden kazandırmak için kullanım esaslarını belirleyen yeni yönetmelik hazırlandı. Mevcut Kordon yönetmeliği 2000’li yıllarda hazırlanmış, 2008 yılında revizyon görmüştü. Pasaport Yönetmeliği ise 2014 yılında onaylanmıştı. Yeni yönetmelikler, geçen zaman içinde değişen konfor koşulları ve kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeten, Kordon’un estetik görünümünü geliştiren ve bu bölgede yaşayanların şikâyet ettikleri konularda iyileştirmeler getiren kullanım özellikleri içeriyor.

Yönetmeliklerin temel dayanağında şunlar yer alıyor:
· Yaya haklarını gözeten ve işletmelerin kendi kullanım alanları sınırları dışına taşmadan faaliyet göstermesi,
· Bölgedeki işyerleri ve konutlarda yaşayanların yaşam haklarına saygılı kullanım, (bina girişini kapatmayan, ses ve görüntü kirliliği oluşturmayan)
· Kentin en önemli bölgesinin estetik görünümünü iyileştiren ve görsel anlamda cazip hale
getiren öneriler,
· Masa, sandalye, tente, çiçeklik, stor vb. işletme donanımlarında belirlenen standartlar ile bölgeye karakter kazandıran,
· Kullanıcıların konfor ve iklim koşullarını gözeterek kullanımına olanak tanıyor.
 
KARAYOLLARI YOL PANOLARININ DÜZENLENMESİ
İzmir İl sınırları karayolları üzerinde izinsiz ve görsel kirlilik yaratan, güvenlik zaafiyeti doğuran totem tanıtım panolarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar karayolu trafik güvenliğinin sağlanması yönünden, yolun yapısında yapılacak her türlü çalışmalarda alınacak tedbirler ile karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer levhalar, ışıklar ve işaretlemeler hakkındaki yönetmelik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak, öncelikle trafik güvenliğinin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ile doğal peyzajın korunması ve silüetin bozulmaması amaçlı yapılmaktadır.
 
  
 
İzmir'in kuzey aksları ile başlatılan çalışmada: D565-11 (Manisa-İzmir) il sınırı (İzmir- Turgutlu) (D300-02) DYA VE D300-02 İzmir (Zafer Payzın Kavşağı)-İzmir Manisa İl sınırı karayollarında tespit edilen 324 adet panonun, 257 adedinin kaldırılma işlemleri tamamlandı. Kuzey aksında devam eden çalışmada, 7 devlet yolu, güney aksında 3 otoyol, 7 devlet yolu olmak üzere toplam 14 devlet yolu ve 3 otoyol üzerindeki panolara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
 
GEZİ GÜZERGAHINDA İLAN REKLAM VE TANITIM ARAÇLARININ DÜZENLENMESİ
Liman Kemeraltı Arası Yaya Aksı güzergahındaki Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Şevket Özçelik
Sokak (Dominik Caddesi-Sevgi Yolu), Necatibey Bulvarı, Mimar Kemalettin Caddesi, Fevzipaşa Bulvarı, Kemeraltı Bölgesi ve Konak Meydanı'nı içine alan, turistlerin de gezi güzergahı olan bölge “Öncelikli Yaya Koridoru” çalışması kapsamında projelendirilmektedir.
Güzergah üzerindeki ilan, reklam ve tanıtım araçlarının, ticari alan kullanımlarının ve işgallerin sebep olduğu olumsuzlukları gidererek görsel kaliteyi artırmak ve kent imajına olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile başlayan çalışmadan beklentiler, uygulama biçimleri ve çalışmaların geldiği aşama vatandaşa anlatılmıştır.
 
İZMİRCEPHE (ALSANCAK LİMANI – KONAK PİER ARASINDA DENİZE BAKAN BİNA
CEPHELERİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ)
Alsancak Limanı – Konak Pier Arasında Denize Bakan Bina Cephelerini İyileştirme Projesi kapsamında hazırlanan uygulama rehberinde alanda görsel kirliliğe neden olan mevcut sorunlar her bina özelinde tespit edilerek, bu sorunların giderilmesine yönelik ilkeler belirlenmiş ve bu ilkelerin uygulamasına yönelik adımlar tarif edilmiştir. Projenin bölgede yaşayanlara aktarımı amacıyla toplantılar düzenlenmiş; broşürler hazırlanmış, tüm katılımcılara dağıtılmıştır.
 
GAZİ BULVARINDA İLAN REKLAM VE TANITIM ARAÇLARININ DÜZENLENMESİ
Kentin önemli ticari akslarından Gazi Bulvarı'nda, alan bütününde görüntü kirliliğine yol açan ilan, reklam ve tanıtım unsurlarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Belediyemize yapılmış 33 adet tanıtım unsurlarına ait başvuruların değerlendirmesi devam etmektedir.
 
İKİÇEŞMELİK CEPHE İYİLEŞTİRME PROJE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLAN VE REKLAM UNSURLARININ DÜZENLENMESİ
İzmir Büyükşehir Belediyesince yürütülen İkiçeşmelik Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Düzenleme Projesi ve Kentsel Yenileme çalışmaları kapsamında bina cephelerinde yer alan tanıtım unsurlarının hazırlanan projeye göre düzenlenmesi için Projeler Müdürlüğü ve Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülmektedir.
 
 
KENTİN SANAT ESERLERİNE AİT DOKÜMANTASYON ÇALIŞMASI
Kent merkezinde bulunan 175 adet heykel, anıt, büst ve şehitliklere ait kimlik bilgileri hazırlanmıştır. Hazırlanan kimlik bilgilerinin uzmanlık gereken kısımlarının tamamlanması amacıyla çalışma, Kültür Sanat Şube Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

 
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..