Anasayfa > Hizmetlerimiz > Atıklar ve Bertaraf İşlemleri > Tıbbi Atıklar
İzmir'de Tıbbi Atıkların Toplanma ve Bertaraf Sürecine İlişkin Kısa Bir Bilgilendirme

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Maddesi (i) bendi kapsamında; tıbbî atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, bunun için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi için Büyükşehir Belediyeleri yetkili kılınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23.03.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.07-145.06-4824 sayılı yazısı ile 01.01.2012 tarihinden itibaren, Belediyemiz tarafından tıbbi atık bertaraf tesisi kuruluncaya kadar, Belediyemiz sınırları içinde oluşan tıbbi atıkların Manisa'da bulunan sterilizasyon tesisine yönlendirilmesi için Belediyemizle Manisa Belediyesi arasında 16.05.2012 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren günlük yaklaşık 18 ton/gün miktarında oluşan tıbbi atıklar, sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf edilmektedir.

Yönetmelik gereği ilimizde kurulması planlanan “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi” ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Tıbbi Atık Sözleşmesi
Hastane, poliklinik, muayenehane vb. sağlık kuruluşları ile tıbbi atık üreten diğer sağlık birimleri veya kişilerin, tıbbi atıklarının toplanıp taşınması için Atık Yönetimi Planlama ve Denetim Şube Müdürlüğümüze şahsen başvuruda bulunarak Tıbbi Atık Sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Tıbbi Atık Sözleşmesi ile ilgili her türlü sorunuz için; 293 19 90 telefon numarasını arayabilirsiniz.
 
Şahıs Başvuru Belgeleri
1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için başlığı tıklayınız.)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)

Kurum Başvuru Belgeleri
1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için başlığı tıklayınız.)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)
3. Ticaret Sicil Kaydı
4. İmza Sirküleri
5. Vekaletname (Başvuruyu yapan kişi başkası ise)
 
Sözleşmenin imzalanmasından sonra tıbbi atık üreticilerinin, 425 32 25 numaralı "ALO TIBBİ ATIK " hattını arayarak, yetkilendirilmiş firmaya toplama başvurusu yapması gerekmektedir.
 
Tıbbi Atık Toplama Ücreti
2017 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti;
tüm sağlık kuruluşları için toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti 1.65 TL /kg+KDV'dir.
 
Tıbbi atık ile ilgili her türlü sorununuz, talep ve önerileriniz için;
425 32 25 numaralı ALO TIBBİ ATIK HATTI'nı arayabilirsiniz.
 
Diyaliz Hastaları Hizmetten Ücretsiz Yararlanmaktadır...
Tüm diyaliz hastalarının tıbbi atıkları, tıbbi atık toplama araçlarıyla konutlarından ücretsiz alınmaktadır. Bu hizmetten yararlanabilmek için 425 32 25 numaralı ALO TIBBİ ATIK HATTI'nın aranması yeterlidir.
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..