Anasayfa > Hizmetlerimiz > Atıklar ve Bertaraf İşlemleri > Atık Kabulü ve Bertaraf İşlemleri
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi
 
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, İzmir metropol alan sınırında bulunan yasal evsel ve evsel nitelikli tehlikesiz sanayi atık düzenli depolama alanıdır. 
 
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alındığı 1992 yılından beri  işletilmiş,tesis 2005 yılından 30.09.2014 tarihine kadar  İZSU Genel Müdürlüğü, devredildiği 01.10.2014 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.
 
Katı Atık  Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü; 900 bin m2 alanda,  evsel atıklar, tehlikesiz sanayi atıkları ile arıtma çamurları ve imha atıklarının kabulünü yapmaktadır. 
 
Tesise sanayi atığı kabulü için, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında atığın tehlikesiz olarak değerlendirilmesi ve Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2'de II. Sınıf depolama alanları için belirtilen depolama kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 
 
Analiz için mühürlü numune alımı akredite laboratuarlarca, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve kabul kararı ise Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.
 
Atık Analizleri için 
http://www.lab-cevreorman.gov.tr/yonetim/sorgu.asp adresinden yararlanılabilir.
 
Atık bertaraf ücretleri 2016 yılı için Belediye Meclisimizce
Arıtma çamuru : 50.00 TL / ton
Sanayi atığı      : 50 .00 TL / ton
İmha atığı         : 85.00 TL / ton
 
Sitelerin / binaların kömür külleri
Evsel atıklarla karışmamış olması koşuluyla kendi olanaklarıyla depolama alanına teslim etmeleri halinde katı atık bertaraf ücreti alınmamaktadır.
 
Tesise Atık Kabul Sürecinde atığa ait analiz sonuçları II. Sınıf depolama kriterlerine uygun olan firmaların, atıklarının kabulünü talep eden bir dilekçe ile şahsen veya  293 39 90 numaralı  faks aracılığıyla, birimimize başvurması gerekmektedir. Bertaraf için yalnızca ilk atık tesliminde dilekçe gerekmektedir. İmha atıkları için ise, her seferinde tesise gönderilecek atığa ait dilekçeyle başvurulmalıdır.
 
Dilekçenin değerlendirilmesinin ardından; atık kabulüne ilişkin cevap yazımız ile birlikte Atık Bertaraf Formu başvuru sahibine gönderilir. 2 nüsha eksiksiz doldurulan Atık Bertaraf Formu'nda adres bilgisi içeren firma kaşesinin basılması zorunludur. Her iki nüshanın kabul yazımız ile birlikte atık transferini gerçekleştirecek araca verilmesi gerekmektedir.
 
Atık Kabul Koşulları
Atık kabulü için başvurusu kabul edilen ve onay yazısını alan atık üreticilerinin atıklarını tesise göndermeden önce atığın türü, miktarı, getiriliş zamanı gibi detayları 293 11 61 nolu telefon aracılığıyla tesis sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir.
 
Tesise atık kabul saatleri
Bertaraf atıkları için; hafta içi 08.00-16.00 ve Cumartesi günleri  08.00-12.00, imha atıkları için ise hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasındadır.
Atık Bertaraf Formu'ndaki bilgilerin doğru olmadığının tespiti durumunda, atığın kabulü yapılmayarak yasal işlem yapılmak üzere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.
 
HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİ 
Tel: 0 232 293 1161   Faks: 0 232 839 06 52
 
Bergama ilçemizde evsel atık depolama alanı olarak Bergama Düzenli Atık Depolama Tesisi bulunmaktadır.
  

 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..