Anasayfa > Kurumsal > AB ve Proje Çalışmalarımız > Diğer Çalışmalar

İZMİR EKONOMİK KALKINMA KOORDİNASYON KURULU
Kentin ekonomisinde belirleyici rol oynayan 81 kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun öncülüğünde İzmir’in ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılmasına yönelik fikir, plan ve projelerin geliştirilmesini sağlamak; il düzeyinde yürütülen projelerin belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulanması ve koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, destek olmak üzere kurulmuştur. İl düzeyindeki kaynakların etkin kullanılması ve faaliyet alanındaki konularla ilgili kararlar almak için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, çalışma alanındaki faaliyetleri için kamuoyu oluşturmak üzere basın-yayın ve halkla ilişkiler kuruluşları ile işbirliği yapmak, genel kurul, yıllık çalışma programında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynakların temini yönünde gerekli çalışmaları yapmak görevleri arasındadır.

Kalkınma Ajansı Proje ve AB İlişkileri Ofisi; belirtilen hedeflere ulaşmak üzere oluşturulan kurulun çalışmalarına ve toplantıların organizasyonuna destek vermektedir. İlk kez 2009 yılının Temmuz ayında toplanan kurul, toplantılarına ayda bir defa olmak üzere 2012 yılında da devam ediyor.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun sayfasına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://www.izmirelele.com/Content.aspx?id=1&mid=4


RAPOR, BİLGİ NOTLARI VE BAŞVURULAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Ajansı, Proje ve AB İlişkileri Ofisi aşağıdaki konu başlıklarında raporlar, bilgi notları, başvuru dosyaları hazırlayarak ilgili birimlere ve diğer kurumlara sunmaktadır.

1. Çeşitli uluslararası platformlara başvurular hazırlayarak (ödül başvuruları, proje temsilleri vb) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsil edilmesini sağlamak
2. İzmir Kalkınma Ajansı Çalışmaları
3. İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu gündemi
4. Uluslararası örgütler ve faaliyetleri
5. Uluslararası etkinlikler ve ağlar
6. AB mevzuat ve uygulama araştırmaları
7. AB Mali Programları
8. Projelerle ilgili uluslararası işbirliği teklifleri ve imkanları
9. Sektörel konularla ilgili araştırmalar
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..