Anasayfa > Kurumsal > İBB Encümeni > Encümen Gündemi
 
  
Gündem ÖzetiGündem ÖzetiEvrak No
1 2021 yılında yapılacak olan Encümen toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi hk.

Aynen Kabulüne.
288727
2 İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin (30.) ve Su Ürünleri Hali Yönetmeliğinin (47.) maddelerine aykırı hareket ettikleri tespit edilerek haklarında İdari Yaptırım Kararına Esas Tutanak düzenlenen 4 (Dört) kişiye ve/veya şirkete 392,00'şer TL idari para cezası verilmesi ve ilan reklam, tabela, tanıtım levhası, ışıklı ışıksız led tabela, tanıtım, totem, naylon, tente bez vb. unsurların, afiş ve reklamların kendileri tarafından kaldırılması, kendi imkanları ile kaldırılmayan ilan reklam, tabela, tanıtım levhası, ışıklı ışıksız led tabela, tanıtım, totem, naylon, tente bez vb. unsurların Belediyemiz imkanları ile kaldırılarak masrafların %20 (yüzde yirmi) fazlası ile birlikte kendilerinden tahsil edilmesi hk.

Aynen Kabulüne.
1756
3 İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 4.maddesinin 1.fıkrasının m bendi hükmüne (Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçların meyvelerini toplamak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.) aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında İdari Yaptırım Kararına Esas Tutanak düzenlenen Nomlife İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne 392,00-TL idari para cezası verilmesi hk.

Aynen Kabulüne.
2031
4 Sebze Halleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan ve miktarına değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunan 6 (Altı) kişiden ve/veya şirketten teklifte belirtildiği şekilde ayrı ayrı cezalı hal rüsumu alınması hk.

Aynen Kabulüne.
3188
5 İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere ve Yurtoğlu Mahallelerinde, İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Hak Sahibi Uzlaşma Sözleşmesi kapsamında, 2013 yılı aylık 300,00-TL kira bedeli, Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca, 2016 yılı için 379.87-TL, 2017 yılı için 394,40- TL, 2018 yılı için 441,41 TL, 2019 yılı için 531,00 TL ve 2020 yılı için 594,00 TL olarak belirlenmiş, Belediye Encümenimizin 11/08/2016 tarih ve 1005 sayılı, 26/01/2017 tarih ve 68 sayılı ile 01/03/2018 tarih ve 264 sayılı Encümen Kararları ile hüküm altına alınmış ve kira ödemeleri bu doğrultuda yapılmış olup, Meclis ve Encümen Kararları ile hüküm altına alınan kira yardımı ve koşulları doğrultusunda kira bedelinin 2021 yılı için düzenlenmesi hk.

Komisyona Havale Edildi.
4555
6 İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, "Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı"nda Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Hak Sahibi Uzlaşma Sözleşmesi kapsamında Belediye Encümenimizin 01/03/2018 tarih ve 01.265 sayılı Kararı ile; 2015 yılı için aylık 450 TL olan kira bedeli, Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 01.265 sayılı kararı ile 2018 yılı için aylık 569,91 TL; Belediye Encümeninin 03.01.2019 tarih ve 01.03 sayılı kararı ile 2019 yılı için aylık 667.71.-TL ; Belediye Encümeninin 12.03.2020 tarih ve 01.311 sayılı kararı ile 2020 yılı için ise aylık 765 TL olarak hüküm altına alınmış ve projede evleri yıkılan hak sahiplerine bu doğrultuda kira ödemeleri yapılmış olup; Meclis ve Encümen Kararları ile hüküm altına alınan kira yardımı ve koşulları doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek aylık kira bedelinin 2021 yılı için düzenlenmesi hk.

Komisyona Havale Edildi.
3550
1 İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2263 ada 2 no.lu parselin bir kısmı, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 no.lu, 2299 ada 1, 2, 3 no.lu, 2128 ada 2 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen 72 no.lu parselasyon planına yapılan itirazın reddi ve Güzelbahçe Belediyesi Encümeninin 28/04/2020 tarihli ve 96 sayılı, Belediyemiz Encümenininde 23/07/2020 tarihli ve 01.824 sayılı Kararı ile onaylanan 72 no.lu parselasyon planının gereği yapılmak üzere Güzelbahçe Belediyesine gönderilmesi hk.

Aynen Kabulüne.
6579
12345678910...>>
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..