KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
 
25.04.2004 Tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun” hazırlanmış ve bu kanunun 7. Maddesine istinaden “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Yönetmelik kapsamında; etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkeler;
 
- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
- Halka Hizmet Bilinci
- Hizmet Standartlarına Uyma
- Amaç Ve Misyona Bağlılık
- Dürüstlük Ve Tarafsızlık
- Saygınlık Ve Güven
- Nezaket Ve Saygı
- Yetkili Makamlara Bildirim
- Çıkar Çatışmasından Kaçınma
- Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
- Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağı
- Kamu Malları Ve Kaynaklarının Kullanımı
- Savurganlıktan Kaçınma
- Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan
- Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık
- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
- Mal Bildiriminde Bulunma
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. 
 
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir.  Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.
 
Bu madde kapsamında 04/05/2011 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu Üyelerinin görev süreleri dolmuş olduğundan, yine aynı tarih itibari ile Belediye Başkanımız Aziz KOCAOĞLU tarafından yedi kişilik, yeni etik komisyonu oluşturulmuştur. Etik komisyonu üyelerimiz ve iletişim bilgileri aşağıdadır.
 
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren  Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. 

Dr. Buğra GÖKÇE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Tel: 0 232 293 10 34 
e posta: bugragokce@izmir.bel.tr

Barış KARCI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Tel: 0 232 293 10 52
e posta: bariskarci@izmir.bel.tr

Yıldız DEVRAN 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Tel:0 232 293 35 42 
e posta: yildizsezgin@izmir.bel.tr

Adnan ÇELİKKAL
1.Hukuk Müşaviri 
Tel: 0 232 293 15 89
e posta: adnancelikkal@izmir.bel.tr

Cahit KURTULAN
İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanı
Tel: 0.232 29313 55 
e posta: cahitkurtulan@izmir.bel.tr
 
M. Hulisi GÜNŞEN
İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetçi
Tel:   0-232- 293 13 94 Faks: 0-232- 293 17 09
E posta: 
 
Tayfun Serhat BERKOL
İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
Tel:   0-232- 293 1213 
E posta: tayfunberkol@izmir.bel.tr

Ahsen DÜŞENKALKAN
İzmir Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Şube Müdürü
Tel:   0-232- 293 19 42 Faks: 0-232- 293 19 31
E posta: ahsendusenkalkan@izmir.bel.tr
 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu'nun yeni üyeleri Ekim 2016 tarihi itibariyle belirlenmiştir ve üyelerin komisyondaki görevleri iki yıl sürecektir.
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..