İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve afetlere müdahale için eğitilmiş gönüllü insanlar oluşturulması ve halkımızın desteğinin sağlanması amacıyla gönüllü itfaiyeci teşkilatı oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
Gönüllü İtfaiyeciler olağanüstü yangın ve afet hallerinde görevli itfaiye personelinin yetersiz kaldığı durumlarda itfaiye teşkilatına destek amacıyla yetiştirilmektedir. Dünyada tüm gelişmiş ülkelerde gönüllü itfaiyeciler profesyonel İtfaiyecilere destek vermektedir.
 
Muhtarlar, üniversiteler ve sanayi sitelerinin işbirliğinde; İzmir İtfaiyesi bünyesinde oluşturulan "Gönüllü İtfaiyeciler Birliği"nin İzmir İtfaiye'sindeki profesyonel kadrolara lojistik destek sağlaması amaçlanmaktadır.
 
Eğitimler; Toros İtfaiye Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
 
Gönüllü İtfaiye Birliğine Katılmak İçin
Lise ve dengi okullar ile üniversite mezunu 18 yaşını bitirmiş, 45 yaşından gün almamış kadın ve erkek gönüllüler, yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamaları durumunda  İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 293 88 00  numaralı telefonlarına veya İtfaiye Müdürlüğü’nün   elektronik posta adresine yazı ile başvurabilir.
 
Gönüllü İtfaiyecilik hakkındaki yönetmelik için tıklayınız...
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..