Anasayfa > Hizmetlerimiz > Bilgilendirme ve Sorgulama > Nazım İmar Plan Duyuruları
Nazım İmar Plan Sorgulama
Onanma Tarihi Ay: Gün: Plan Konusu
İlçe   Karar No:
 
İlçePlan KonusuMeclis Karar TarihiKarar NoOnanma TarihiAskı Tarihi ÇıkışAskı Tarihi İnişAskı DrumuYayınlanan Gazeteİmar Planı
KEMALPAŞA Kemalpaşa ilçesi, Aşağı ve Yukarı Mahallesinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Tarım Alanlarına ilişkin plan hükümlerinin iptal edilerek, tarım alanlarında uygulama birliğinin sağlanması amacı ile yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının "Tarım Alanlarına" ilişkin plan hükümlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacı ile hazırlanan, NİP: 35488214 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği 8.2.202105.1343.3.20215.5.202103.06.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
MENDERES Menderes ilçesi, Özdere Mahallesinde S.S. Fey-San Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 1690 ada 1 parsel, 1691 ada 1 parsel, 1703 ada 1 parsel ve 1702 ada 1 parsele yönelik S.S. Fey-San Konut Yapı Kooperatifi vekilince hazırlanarak tarafımıza iletilen, NİP: 35750697plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 9.11.202005.98615.2.202128.4.202127.05.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
BERGAMA Bergama ilçesi, Sarıcalar Mahallesi, 109 ada, 169 Parselde (eski 2099 Parsel) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) yapılmak amacıyla, NİP: 35491523 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 15.1.202105.925.4.202128.4.202127.05.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
KEMALPAŞA Kemalpaşa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli, 11493 sayılı ve 12/06/2013 tarihli, 2368 sayılı Kararları ile ilan edilen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına işlenmesi ile Kemalpaşa-Turgutlu Kara Yolunun kuzeyinde yer alan ve yürürlükteki 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Küçük Sanayi Alanları, Ağaçlandırılacak Alanlar" olarak belirlenen alanlarda ve "Sanayi Bölgesi, Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan" belirlenen alanların bir kısmında, Ören Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi dikkate alınarak "Tarımsal Sanayi Alanları" ve "Mezarlıklar" kullanımı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. 12.3.202105.2958.4.202126.4.202125.05.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
KEMALPAŞA İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Ören Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı. 12.3.202105.2938.4.202126.4.202125.05.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
ÇİĞLİ Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 21766 ada 4 ve 9 parsel numaralı taşınmazların "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, NİP_35884050 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. 15.1.202105.876.4.202122.4.202121.05.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
URLA Urla ilçesi, Torasan Mahallesi, 3072 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsellerin bulunduğu alanın "Orman Alanı" olarak belirlemesine, 3072 ada, 38 parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı" ile "Resmi Kurum Alanı"nın parselin güneyine kaydırılmasına ilişkin hazırlanan NİP:35622543 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği. 15.1.202105.919.3.202122.4.202121.05.2021 17:00:00 Askıda Plan için Tıklayınız
12345678910...>>


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..