Anasayfa > Kurumsal > Birimlerimiz
Skip Navigation Links.
Collapse İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
Özel Kalem Müdürlüğü
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Collapse 1.Hukuk Müşavirliği1.Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Collapse GENEL SEKRETERGENEL SEKRETER
Protokol Şube Müdürlüğü
Collapse Eşrefpaşa Hastanesi BaşhekimliğiEşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği
Hastane Şube Müdürlüğü
Collapse GENEL SEKRETER  YARDIMCISI-1GENEL SEKRETER YARDIMCISI-1
Collapse Mali Hizmetler Dairesi BaşkanlığıMali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Muhasebe Şube Müdürlüğü
Bütçe Şube Müdürlüğü
Gelirler Şube Müdürlüğü
Taşınır Mal Kayıt Takip Şube Müdürlüğü
İcra ve Takip Şube Müdürlüğü
Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Collapse İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığıİnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Memur Personel Şube Müdürlüğü
İşçi Personel Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Eğitim Şube Müdürlüğü
Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Collapse Strateji Geliştirme Dairesi BaşkanlığıStrateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Finansman Şube Müdürlüğü
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü
İstatistik ve Veri Analizi Şube Müdürlüğü
Collapse Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıYazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Meclis Şube Müdürlüğü
Encümen ve Kararlar Şube Müdürlüğü
Collapse Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıDestek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İdari İşler Şube Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü
Collapse Satın Alma Dairesi BaşkanlığıSatın Alma Dairesi Başkanlığı
Mal Alımları Şube Müdürlüğü
Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü
Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü
Collapse GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 2GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 2
Collapse İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü
Merkez Kent Uygulama Planlama Şube Müdürlüğü
Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü
Collapse Harita ve CBS Dairesi BaşkanlığıHarita ve CBS Dairesi Başkanlığı
Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube Müdürlüğü
İmar Uygulama 1.Şube Müdürlüğü
İmar Uygulama 2.Şube Müdürlüğü
Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Collapse İmar Denetim Dairesi Başkanlığıİmar Denetim Dairesi Başkanlığı
İmar İşleri Şube Müdürlüğü
İmar Denetim Şube Müdürlüğü
Yapı Güvenliği Şube Müdürlüğü
Yapı İzinleri Şube Müdürlüğü
Collapse Kentsel Dönüşüm Dairesi BaşkanlığıKentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Proje Uygulama 1.Şube Müdürlüğü
Proje Uygulama 2.Şube Müdürlüğü
Proje Uygulama 3.Şube Müdürlüğü
Collapse Emlak  Yönetimi Dairesi BaşkanlığıEmlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Taşınmazlar Şube Müdürlüğü
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Mesken Şube Müdürlüğü
Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü
Collapse GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 3GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 3
Collapse İtfaiye Dairesi Başkanlığıİtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü
İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü
İtfaiye Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü
İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü
İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Sivil Savunma Hizmetleri Birimi
Collapse İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığıİşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Şirketler ve Kuruluşlar Şube Müdürlüğü
Sebze Halleri Şube Müdürlüğü
Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü
Mezbaha Şube Müdürlüğü
Aliağa Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Yerel Hizmetler Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Bayındır Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Bergama Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Beydağ Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Çeşme Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Dikili Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Foça Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Karaburun Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Kemalpaşa Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Kınık Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Kiraz Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü
Menderes Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Menemen Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Ödemiş Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Seferihisar Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Selçuk Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Tire Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Torbalı Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Collapse Atık Yönetimi Dairesi BaşkanlığıAtık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü
Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü
İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü
Collapse Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaşkanlığıÇevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü
Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Collapse Zabıta Dairesi BaşkanlığıZabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü
Çevre Ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü
Collapse Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi BaşkanlığıMakine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Makine Atölye Şube Müdürlüğü
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
Makine İşletme Şube Müdürlüğü
İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Collapse Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıBilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü
Entegre Sistemler Şube Müdürlüğü
Collapse GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 4GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 4
Collapse Yapı İşleri Dairesi BaşkanlığıYapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü
Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü
Kesin Hesap Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü
Collapse Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıFen İşleri Dairesi Başkanlığı
Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü
Yol Altyapı Şube Müdürlüğü
Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Ar - Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Collapse Park ve Bahçeler Dairesi BaşkanlığıPark ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar İkmal Şube Müdürlüğü
İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü
Fidanlıklar Bitki Koruma Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü
Collapse Ulaşım Dairesi BaşkanlığıUlaşım Dairesi Başkanlığı
Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü
Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Terminaller ve Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü
Collapse Yapım İhaleleri Dairesi BaşkanlığıYapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı
Üst Yapı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü
Yol ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü
Restorasyon ve Kentsel Dönüşüm Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü
Yapıma İlişkin Hizmet İhaleleri Şube Müdürlüğü
Collapse Etüd ve Projeler Dairesi BaşkanlığıEtüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Projeler Şube Müdürlüğü
Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
Collapse Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi BaşkanlığıBanliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Yatırımlar Denetim Şube Müdürlüğü
Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü
Collapse GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 5GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 5
Collapse Kültür ve Sanat Dairesi BaşkanlığıKültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı
Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü
Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü
Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü
Kültürpark Şube Müdürlüğü
Collapse Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanlığıSosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
Aşevleri Şube Müdürlüğü
Huzurevi Şube Müdürlüğü
Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
Collapse Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi BaşkanlığıBasın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
Tanıtım Şube Müdürlüğü
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü
Collapse Sosyal Projeler Dairesi BaşkanlığıSosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Collapse Gençlik ve Spor Dairesi BaşkanlığıGençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü
Buz Sporları Şube Müdürlüğü
Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Collapse Mezarlıklar Dairesi BaşkanlığıMezarlıklar Dairesi Başkanlığı
Mezarlıklar Planlama Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Collapse TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞITARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..