• PROJELER


Yaşayan Şehir Yaşanacak Şehir > Tarımda Öncü Kent
Tarımda Öncü Kent İzmir 
 ■ Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte devri öngörülen köy tüzel kişiliğindeki mallar yine
köylünün kullanımında kalacaktır.
■ Bölge üreticileriyle yapılan sözlemeli üretimin kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
■ Üreticinin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlayacak örgütlenme modeli oluşturulacaktır.
■ Organik ve iyi tarım çalışmalarının kapsamı genişletilecektir.
■ İzmir Büyükşehir Belediyesi Akredite Gıda Laboratuvarı, sağlıklı gıda denetiminin daha etkin
yapılmasını sağlayacak ve sektörün büyümesinde üreticiye bilimsel altyapı desteği verecektir.
■ Su kaynaklarının verimli kullanılması için damla sulama sistemi yaygınlatırılacaktır.
■ Aile işletmelerindeki butik üretimler teşvik edilecektir.
■ Ürün paketleme ve soğuk hava tesisleri desteklenecektir.
■ Seferihisar ve Dikili’deki jeotermal kaynaklar seracılığın hizmetine sunularak istihdama
önemli katkı sağlanacaktır.
■ Sulama ihtiyacını karşılamak için yeni gölet ve barajlar yapılacaktır.
■ Toprak tahlili ve ürün geliştirme çalışmaları artırılacaktır.
■ Üreticiye fidan desteği sürdürülecektir. İmarı olmayan ve tarım yapılmayan arazilerde meyve
bahçelerinin kurulması teşvik edilecektir.
■ Yerel bitki türlerinin korunması ve yeni türler için gen çalışması başlatılacaktır.
■ Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile işbirligi yapılarak Karaburun topan kefali, çipura
gibi bölgeye has balıklarda yumurta üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
■ Tarım ürünlerinde işleme ve depolama yöntemleri geliştirilecek, tahıl kurutma tesisleri
yaygınlaştırılacaktır. Meyve ve sebzeleri sanayi ürünlerine dönüştürecek tesislerin kurulması
çalışmalarına destek verilecektir.
■ Küçük ve büyükbaş hayvan sütlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi
amacıyla kooperatif ve birlikler desteklenecektir.
■ Üretim yollarının asfaltlanması yeni bağlanan ilçeler ve köylerinde de sürdürülecektir.
Yeni bağlanan ilçelerin tarım ürünlerine ilişkin yeni projeler geliştirilerek üreticinin kazancının
artması sağlanacaktır.
 
Organik Üretim Organik Beslenme
■ Organik üretim geliştirilecek, üreticinin örgütlenmesi ve pazarlama kanallarının arttırılması sağlanacaktır.
■ Toprağın ve suyun korunması için üretici bilinçlendirilecektir.
■ Ekopazar sayısı artırılacaktır.
■ Endemik türlerin korunup üretiminin yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır
■ Suyun, toprağın kimyasallarla kirlenmesini önleyerek organik ürünlerin yetiştirildigi,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, mini kompost tesisi ile atıkların geri
dönüşümünün sağlandıgı, eko-turizme yönelik tesisler ile yeşil binaların yer aldığı organik köy
modeli hayata geçirilecektir.

  Ekolojik Köy 
■ Suyun, toprağın kimyasallarla kirlenmesini önleyerek organik ürünlerin yetiştirildiği,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, mini kompost tesisi ile atıkların geri
dönüşümünün sağlandığı, eko-turizme yönelik tesisler ile yeşil binaların yer aldığı organik köy
modeli hayata geçirilecektir.
 
 Kompost Üretim Tesisi 
Yeşil alanlardan çıkan organik atıklar, kurulacak tesiste öncelikle yeşil alanlarda kullanılmak
üzere kompost gübre haline getirilerek değerlendirilecektir.

Yarımada'nın Kalkındırılması 
■ Toskana ve Kaliforniya örneklerinde olduğu gibi Urla’da arap vadisi oluşturularak butik
şarapçılık geliştirilecek, tadım evleri kurulacak, ulaşım ve konaklama olanakları artırılacaktır.
Geleneksel bağ bozumu şenlikleri uluslararası boyutlara taşınacaktır.
■ Ege Üniversitesi’ne ait Mordoğan’daki Deneme, Araştırma ve Uygulama İstasyonu ile
işbirliği yapılarak Mordoğan Nergis Çiçeği Parkı oluşturulacaktır.
■ Yarımada’da ekolojik sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve bölgedeki pazar kültürünün
yaygınlaştırılması amacıyla üretici pazarı, ekopazar, kadın üretici pazarı, gece pazarı, antika
pazarı, e-pazar kurulacaktır.
■ Sakız ve keçiboynuzu ağaçları; nergis, sümbül ve kum zambakları gibi aromatik, süs ve tıbbi
bitkiler ile enginar ve bamya gibi endemik türlerin üretimi teşvik edilecektir.
■ Tarıma elverişsiz arazilerde badem üretimi teşvik edilerek binlerce aileye geçim kaynağı
sağlanacaktır.
■ 1997 yılından beri boş tutulan Yaşar Neng Lisesi’nin mevcut binaları yıkılarak “Sağlıklı
Yaşam Köyü” olarak yeniden tasarlanacaktır.
■ Kurslar, atölyeler ve hobi merkezlerinin yoğun olarak kullanıldığı, izleyici değil
aktif katılımcıların olduğu, beceri geliştirmeye dayalı “Yaratıcı Turizm” potansiyelinin
değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.


 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..