• PROJELER


Tarihi Mirasımızı Koruyor ve Yaşatıyoruz > Kemeraltı Çarşısı Yeniden Doğuyor
 KEMERALTI ÇARŞISI YENİDEN DOĞUYOR
 
Kemeraltı Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan ve yüzde 60 bedeli "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı" kapsamında İzmir Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Belediyemize aktarılan fonla karşılanan "Kemeraltı Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi" adım adım tamamlanıyor. Tarihi çarşı eski dokusuna kavuşuyor. Tarihi Kemeraltı Esnaf Demeği'nin de destek verdiği proje tamamlandığında mimari ve kültürel özelliklerine kavuşturulan Kemeraltı, İzmir'in ve turizmin yeniden gözbebeği olacak.
 
Konak Meydanı girişinden itibaren kuzeyde Hüseyin Efendi Kurukahvecisi’ne, güneyde 852 sokak köşesine kadar olan alanı kapsayan 1.Etap uygulaması Eylül – Aralık 2007 tarihlerinde bitirildi. 1. Etap projede Anafartalar Caddesi’nin 215 m uzunluğunda bir bölümü ele alındı. Proje alanında toplam 71 adet işletmenin cephesi restore edildi.
 
Kuzeyde 853 Sokak ve Anafartalar Caddesi kesişim noktasından 875 Sokak köşesine kadar, güneyde 852 Sokak köşesinden 919 sokak köşesine kadar olan alanı kapsayan 2.Etap uygulaması Haziran – Eylül 2008 tarihleri arasında tamamlandı. 2. Etapta Anafartalar Caddesi’nin 220 m uzunluğunda bir bölümü ele alındı. Proje alanında toplam 147 adet işletmenin cephesi restore edildi. Salepçioğlu İşhanı ile Halk Bankası arasındaki ana aks üzerinde bulunan yapıların yine 1. Etap projesinde olduğu gibi cephelerin aslına uygun restorasyon çalışmaları ve cephe düzenleme çalışmaları hayata geçirildi. 2. Etap 250m. Mesafede 9 ada ve 93 parseldeki çok sayıda işletme ve yapıların tarihi ve mimari özellikleri görülebilir, algılanabilir hale getirildi. 2.etap çalışmaları kapsamında ayrıca; Milli Kütüphane Caddesi'ndeki Güzel izmir Hanı ile Hüseyin Efendi Kuru Kahvecisi'nin yanındaki 853 Sokak'ta yeralan dört yapının da cephe düzenlemeleri tamamlandı.
 
Kuzeyde 875 Sokak ile güneyde 919 Sokak köşesinden Havra Sokağı’na kadar olan 180 m.lik bir bölümü kapsayan 3. Etap uygulaması Kasım - Mart 2009 tarihleri arasında tamamlandı. Toplam 6 ada, 101 parseli kapsayan proje alanında 147 adet işletmenin cephesi restore edildi. Birinci ve ikinci etap uygulamalarında olduğu gibi, bu çalışmalarda da tarihsel dokunun algılanmasını olumsuz etkileyen, dokunun karakterini bozan eklentiler kaldırılıp yapıların sıva ve boyaları özgün yapısına uygun olarak yenilendi. Cumba, kepenk ve doğrama gibi ahşap yüzeyler onarıldı, binanın orijinal halinde var olup zamanla kaybolmuş eksik elemanlar benzer malzemeler kullanılarak tamamlanarak yıpranmış olanlar değiştirildi. Yapıların cephelerine asılmış ve görüntü kirliliği yaratan tabelalar ve ışıklı panoların tümü kaldırılarak yerlerine yeni bir yönetmelikle tanımlanan ölçü ve biçimlerde reklam panoları asılması sağlandı. 
 
4. Etap uygulaması Ağustos - Aralık 2010 tarihleri arasında tamamlandı. 4. Etap kapsamında Kemeraltı Anafartalar Caddesi’ni dik kesen Havra Sokağı’ndan Şadırvan Camii’ne kadar olan 175 metre uzunluğunda bir bölüm ele alındı. Kuzeyde 42 tane, güneyde 47 tane olmak üzere toplam 89 adet parselde cephe düzenlemesi yapıldı. 13 parselin tescilli olduğu proje alanında toplam 90 adet işletme bulunmaktadır.
 
 
Kemeraltı Çarşısı özgün yapısıyla birlikte, kaybettiği tarihi ve turistik değerlerini yeniden kazanıyor.

 
 
    
 
Kemeraltı 1. Etap (Yapı Kredi Bankası Binası)

 
 
   
 
Kemeraltı 2. Etap çalışmalarından örnekler

 
 
     
 
Kemeraltı 3. Etap çalışmalarından örnekler
 
 
        
      
          
Kemeraltı 4.Etap Çalışmalarından örnekler

 
 
        
 
 
Kemeraltı Cephe Düzenleme 5.etap projesi hazırlandı. 7 'si tescilli olmak üzere toplamda 81 adet parseli içeren Şadırvan Camii'den İkiçeşmelik Caddesi'ne kadar olan uzanan 193 m. uzunluğundaki Kemeraltı 5. etap projesi,  İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda revize edilmektedir.
 
Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Kemeraltı Çarşısı ve çevresini kapsayan alan içinde, başta alışveriş olmak üzere dış mekân etkinliklerini gerçekleştirirken gerek kullanıcıların gerekse dükkânların karşılaştığı, özellikle güneş gibi, doğal koşullara dayalı olumsuz faktörlerine denetim altına alınması ve yaya mekanlarının gerektirdiği çağdaş donatı elemanlarının tasarım önerilerinin üretilmesi amaçlı Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması’nı açıldı. Yarışma 21.04.2008 tarihinde başlamış ve ödüle layık görülen 8 eşdeğer proje 07.08.2008 tarihinde ilan edildi.
  
Jürinin seçtiği 8 proje, kullanıcıların değerlendirmesine sunulmak üzere Çetin Emeç Sergi Salonu’nda 15 gün süreyle sergilendi, kullanıcıların görüşleri için bilgi formları hazırlandı. Kazanan projelerin çizimleri, jüri notları, kullanıcı değerlendirmeleri bir dosya halinde İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulup onay alındı.  Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü Uygulama projelerinin elde edilmesi çalışmaları  sürüyor.
 
 
KEMERALTI BALIKÇILAR  MEYDANI PROJESİ
 
Kemeraltında içinde balık satış dükkanlarının yer aldığı dört katlı Taşçılar İçi Katlı Otopark binasının tahliye ve yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkçılar Meydanı Projesi uygulaması başlıyor.
 
İçinde balık satış ve restoran ünitelerinin yer aldığı  “Balıkçılar Meydanı” projesi iye , 866 – 871 – 874 – 876 sokakları arasındaki  alanda, Kemeraltı'nın tarihi dokusuna uyumlu, geceleri de yaşayan Kemeraltı hedefini destekleyen, geniş perspektifli meydan kavramı hayata geçiyor. Avan projesi tamamlanan Balıkçılar Meydanı Projesi'nin uygulama projeleri hazırlanıyor.
 
      
 
Ağustos 2012'de ilk olarak uygulama projesinin ihalesiyle başlayan çalışmaları yapım ihalesi izleyecek.  Balıkçılar Meydanı Projesinin hayat bulmasıyla alanın kentsel ve mimari niteliği artarken, sokak sağlıklaştırma amacı da gerçekleşecek.
 
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..