• PROJELER


Yaşanabilir Sağlıklı ve Temiz Çevre > Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf İşlemleri
İzmir’in kuzeyinde bir katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi
 
Türkiye'nin ilk düzenli depolama alanı olarak 1992 yılında faaliyete geçen Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, 2014 yılına kadar 21, 2014 yılından sonra da 6360 Sayılı Yasa çerçevesinde 30 ilçenin katı atıklarının bertarafı konusunda 23 yıldır hizmet veriyor.
Sınırların genişlemesi ve atık miktarındaki artışla birlikte günlük ortalama 4.500-5.000 ton atık depolanan tesis, bugün itibariyle  kullanım ömrünü büyük bir oranda doldurdu.  
Genişleyen sınırlarla 30 ilçeden toplanan evsel katı atıkların yürürlükteki mevzuat kapsamında değerlendirilerek bertaraf edilebilmesi için 5 farklı bölgede “Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi” kurulması planlanıyor. 
 
İzmir için; atık miktarı, atık kompozisyonu, çevresel etkiler, ekonomik kriterler ve AB Direktifleri dikkate alınarak “mekanik, biyolojik işleme” yöntemi, en uygun yöntem olarak belirlendi.  Kentin kuzey bölgesinde kurulması planlanan tesisin;  Türkiye'de, yüksek miktarda atığın entegre bir yaklaşımla, kapalı sistemde, tam otomatik işlenerek değerlendirileceği ilk olma yolunda.  
Tesis, atık kabulünden itibaren tamamen kapalı devre, negatif basınç, kimyasal ve biyolojik filtre uygulamaları ile koku kontrolünün sağlandığı, atıksu arıtmalı ve geri dönüşüm yöntemlerine açık enerji ve kompost üretiminin yapılabilme özellikleri taşıyacak. Tüm geri dönüşüm işlemlerinin ardından  %20-25 civarında değerlendirilemeyen atıkların ise 26/03/2010 tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda en uygun yöntemle bertaraf edilmesi amaçlanıyor. 
 

Kuzey Bölgesi Tesis Proje Alanı
 
İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu tarafından 29.08.2014 tarihinde projeye ait yer seçiminin uygun olduğuna dair oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda 18 kurumun imzası bulunmaktadır. Ayrıca 17.09.2014 tarihinde projenin teknoloji seçiminin uygunluğunun tespitine yönelik hazırlanan Ön Fizibilite Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmıştır.Projeye esas ÇED Başvuru Dosyası 25.02.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın e-ced sistemine yüklenerek ÇED süreci başlatılmıştır.
Bakanlık tarafından 15 kurumdan projeye esas görüş bildirilmesi istenmiş ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda “Halkın Katılımı Toplantısı” 23.03.2015 tarihinde düzenlenmiştir.
 
Söz konusu projenin ÇED süreci devam etmektedir.

Kentin güneyine de bir katı atık tesisi kurulacak
2015 yılı verileriyle yaklaşık 5.400 ton/gün olan evsel katı atıklar halen Harmandalı ve Bergama Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor.
Karaburun, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Seferihisar, Menderes ve Torbalı ilçelerinin evsel katı atıklarının kurulacak olan bir değerlendirme ve bertaraf tesisinde yönetilmesi için tesis  yer tahsis çalışmaları sürüyor.
 
Ödemiş Biyogaz Katı Atık Tesisi
2014 yılı Mart sonu itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katılan Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde oluşan evsel katı atıkların değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi hizmetleriyle birlikte bölgede oluşan hayvansal atıklar ile park bahçe atıklarının değerlendirilerek biyogaz üretilmesi için bir tesisin yapım çalışmaları devam etmektedir.

Tıbbi Atıklar için de bertaraf tesisi kurulacak
1992 yılından bu yana sağlık kuruluşları tarafından üretilen tüm tıbbi ve kesici ve delici atıklar, belediyemizce toplanıp özel araçlarla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne taşınarak özel lotlarda kireçle muamele edilerek bertaraf edildi.
 
2010/17 sayılı “Tıbbi Atıkların Bertarafı” başlıklı genelge ile İzmir'de bir strelizasyon tesisinin kurulması ve kurulana dek atıkların benzer bir tesise yönlendirilmesi gerektiğinden, İzmir'e en yakın tesis olan Manisa Belediyesi'ne ait Sterilizasyon Tesisinde Manisa Belediyesi ile imzalanan protokol doğrultusunda 2012 yılı Mayıs ayından bu yana günlük 18 ton/gün tıbbi atık strelize ediliyor.
 
Bir yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü'nün 17.11.2011 tarih ve 1055 sayılı “ÇED Gerekli Değildir Kararı” ile ÇED süreci tamamlanan  günlük 18 ton kapasiteli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Projesi'nin kentimizde de kurulmasına yönelik ihale çalışmaları sürüyor. 
 
Hayvansal Atıklar için de Atık Değerlendirme Tesisi Kurulacak
İlimiz genelinde oluşan hayvansal dışkılar, amaca uygun olarak işlenmeden çiftlik gübresi şeklinde kaçak döküm yapılarak kullanılması halinde çevreye oldukça büyük zararlar (yer altı ve üstü suları kirliliği, sera gazı emisyonu vb.) ve rahatsızlıklar (koku ve hijyen problemleri vb.) vermektedir. Gerek arazilere aşırı gübre uygulaması sonucunda, gerekse de hayvansal dışkıların bu amaçlar için öngörülmeyen alanlara ve sulara deşarj edilmesi sonucunda, çevrede geri dönüşümü imkansız zararlara yol açılabilir. Ete, süte ve yumurtaya yönelik olarak özellikle de geçen on yıl içerisinde artan talep, İlimizde hayvan yetiştiriciliğinin giderek yoğunlaşmasına yol açmıştır. 
 
Hayvansal atıkların (büyük, küçükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri atıkları, balık işleme tesisleri atıkları) geri kazanım ve/veya bertaraf sorumluluğu atık üreticisine ait olmakla birlikte atık üreticileri gerekli önlemleri almadığı görülüyor.
Gelen şikayetlerin önüne geçerek çözüm üretimek amacıyla hayvansal atıkların değerlendirileceği biyogaz tesisinin kurulabilmesi için İzmir'deki hayvansal atık miktarları ve bertaraf yöntemlerinin ortaya konulacağı bir fizibilite raporunun hazırlanması için çalışmalar sürüyor.
 
Katı Atık Master Planı Hazırlanıyor
İzmir'in katı atık master planının hazırlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında imzalanan "Katı Atık Ana Planı ve İl Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması" ile "Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Belirlenmesi" başlıklı çalışmalar sürüyor. 

Transfer İstasyonları ve Araç Parkı Yenileniyor, Hizmet Kapasiteleri Artırılıyor


Atık Transferleri ve İkmal Şube Müdürlüğümüzce   7 gün,  24 saat, 4 vardiya sistemi ile İlçe Belediyelerince toplanarak Halkapınar, Gediz, Gümüldür, Kısık, Urla, Türkelli Transfer İstasyonlarımıza ve Torbalı, Selçuk, Foça, Dikili ve Çeşme rampalarına getirilen günlük ortalama 3.500 ton evsel atık  58 adet Çekici, 63 adet dorse ile Harmandalı Düzenli Depolama Alanı ve Bergama Düzenli Depolama Alanına transfer hizmeti gerçekleştiriliyor.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Yönetimi Planı İlkeleri doğrultusunda katı atıkların toplanmasından bertarafına kadar olan süreçlerde çevrenin korunması ve atık yönetimi sisteminin iyileştirilmesi amacıyla, her yıl düzenli olarak  ilçe belediyelerince ihtiyaç duyulan  çöp toplama  ve meydan temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere  araç ve ekipman alımı yapılmaktadır.

 
 
 
 
 
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..