• PROJELER


Yaşanabilir Sağlıklı ve Temiz Çevre > Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Yeniden Değerlendirilebilirliği
 
Sürdürülebilir yaşam için en önemli kaynağın su olduğu günümüzde, ön çalışmaları 2010 yılından bu yana süren atık su geri kazanım pilot tesisi hız kazandı. Zemin etüdü tamamlanan projenin yapım ihale çalışmaları sürüyor. 
 
Pilot tesisin, 2 bin m³  /gün kapasite ile çalışması ve mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve ters ozmoz sistemlerini içermesi planlanıyor. İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden İzmir Körfezi’ne deşarj edilen atık suyun bir kısmının geri kazanımını ve birinci sınıf (C1S1) zirai sulama suyu olarak uygun noktalarda tekrar kullanımı amaçlanıyor. Projenin bir sonraki aşaması olarak hedeflenen ise atık suyun insani amaçlı kullanım suyu (TS266) standartlarında geri kazanılması. Teknik şartnamesi tamamlanma aşamasında olan projenin bir yandan da yaklaşık maliyet araştırması devam ediyor.
 
Türkiye’ deki toplam su tüketiminin %72 sinin zirai amaçlı olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, kentsel atıksuların zirai sulama suyu olarak kullanılabilme için ulusal boyutta örnek olmak ve rehberlik hedefleniyor.
 
Arıtılmış atık suların tarımda kullanım olanakları;  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte Nisan 2015’de başlayan çalışmalarla araştırılıyor.  Araştırma kapsamında; İZSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı Menemen, Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır ve Havza Atıksu Arıtma Tesisleri'nden çıkan arıtılmış sular, sulama suyu olarak kalite değerlerinin izlenmesi ve sulamada kullanım olanakları değerlendirilecek.  Araştırmanın 2016 yılının sonuna doğru tamamlanması amaçlanıyor.
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..