• PROJELER


Yüzülebilir Bir İzmir Körfezi > Körfez Su Kalitesi Sürekli İzleniyor
İzmir Körfezi’ndeki su değerleri “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerini sağlayan kaliteye ulaştı. İzmir Körfezi’ndeki değişimi 2001 yılından bu yana sürekli kontrol altında tuttuğu ve  her ay İZSU Genel Müdürlüğü Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği analizlerin sonuçları, körfezde iyileşmeyi belirliyor.
 
Belirlenen 11 adet  istasyonlardan alınan dip ve yüzey deniz suyu numunelerinin askıda katı madde (AKM), toplam koliform, fekal koliform  ve fekal streptokok parametre ölçümleri yönetmelik sınır değerlerinin çok altında çıkıyor.
 
Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinden sonra su kalitesinin izlenmesi amacıyla İzmir Körfezi’nde belirlenen 11 adet istasyondan düzenli olarak alınan deniz suyu numunelerinin, İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçları ise  web sitemizdeki bu linkten  yayınlanıyor.

 
 
Askıda katı madde(AKM) parametreleri 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, fekal koliform, toplam koliform ve fekal streptokok parametreleri ise 09.01.2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda değerlendiriliyor.
 
Yönetmelik gereği 2012  yılından bu yana bulanıklık değerleri ölçümü secchi disk ile, deniz suyundaki  O2 ve Ph  değerleri de 2015  yılından bu yana ölçülmektedir. İyileşme süreci devam ettiği, analiz değerleri yönetmelikte belirtilen değerlerin çok altında kalmakta bazı istasyonlarda ise 0 değerleri izlenmektedir.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerek ihbar gerekse denetimleri ile deniz kirliliğine neden olabilecek problemleri tespit edilerek; ilgili kurum/kuruluşlarla koordineli çalışmayla  kirliliğe neden olacak sorunları ortadan kaldırılıyor.  İzmir Büyükşehir Belediyesi; üniversite, devlet kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile beraber projeler yürütüyor.2012 yılında da devam eden analizlerde, Yönetmelik gereği Bulanıklık değerleri ölçümü secchi disk ile ölçülmeye devam edilmektedir. 2015 yılından itibaren devam eden analizlerde deniz suyunda  O2 ve Ph  değerleri de ölçülmektedir.İyileşme süreci devam etmekte olup, analiz değerleri yönetmelikte belirtilen değerlerin çok altında kalmakta bazı istasyonlarda ise 0 değerleri izlenmektedir.
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..