• PROJELER


Yüzülebilir Bir İzmir Körfezi > İzmir Körfezi’nin Denizel Ortamında Fiziksel İncelemeler Devam Ediyor
İZSU Genel Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü arasında 2000 yılından bu yana “Büyük Kanal Projesi’nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi” projesinden  körfezle ilgili mutluluk verici raporlar elde ediliyor.

Proje kapsamında körfezde seçilen 5 ayrı bölgede (Konak, Bostanlı, İnciraltı, Güzelbahçe ve Urla) su altı görüntüleri toplanarak deniz ortamındaki değişimler izleniyor. İç, Orta ve Dış Körfez’de seçilen istasyonlarda yapılan örnekleme çalışmaları sonucunda, azot değerlerinde zamana bağlı genel bir düşüş eğilimi olduğu saptanıyor. Hazırlanan raporda, Orta ve İç Körfez’deki civa, kadminyum ve çinko seviyeleri ile balık örnekleri üzerinde yapılan çalışmalarda ölçülen çinko ve kurşun seviyelerinde azalma eğilimi gözlendiği belirtildi.

1960’lı yıllardan itibaren İzmir Körfezi giderek kirlenmeye başladı, her türlü atık arıtmaya tabi tutulmadan körfeze aktı. 2000 yılında devreye giren Büyük Kanal Projesi ile tüm atk sular arıtma tesislerinde arıtılarak körfeze deşarj edilmeye başlandı. Ragıp Paşa Dalyanı’nın yıkılması, Meles Deltası’nın ıslahı, endüstriyel kuruluşlara arıtma tesislerinin yaptırılması ve ıslah çalışmaları bunu izledi. Dere yataklarının içine kanal hatları iptal edilerek dere kenarlarına alındı, derelerin sadece yağmur suyunu körfeze taşıması sağlandı.
İlçe ve beldelere kurulan ileri, biyolojik ve doğal arıtma tesisleri ile tüm kentin yanı sıra Gediz, Nif ve Küçük Menderes havzalarını kirlilikten kurtardı. 
 
Arıtma tesis sayısının fazlalaşması çıkış suyu kalitesinin yüksek olması, kentin turistik yörelerindeki deniz suyu kalitesinin de korunmasına neden oluyor.
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..