• PROJELER


Yüzülebilir Bir İzmir Körfezi > Taramadan Elde Edilen Malzemeleri İçin Yöntem Araştırılıyor
İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında açılacak sirkülasyon ve navigasyon kanallarının körfeze olası fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin belirlenmesi  ve tarama işleminden elde edilecek malzemesinin ekosisteme zarar vermeden, ekolojik dengeleri dikkate alarak farklı kullanım alanlarında geri kazanımının değerlendirilmesine yönelik üniversiteler ile araştırma projeleri için işbirliği yürütülüyor.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile yürütülen matematiksel modelleme çalışmaları 2015 Mart ayında tamamlandı. 
İzmir Körfezi akıntı rejiminin gerçek zamanlı modellemesi ve körfezin kuzey aksında  İzsu Genel Müdürlüğü tarafından açılacak sirkülasyon kanalının taranmasından çıkacak malzeme ile oluşturulması planlanan Doğal Yaşam Adası'nın konum ve koordinatlarının belirlenmesine yönelik iki yıllık modelleme projesi için Haziran 2014’te bir sözleşme imzalandı.
 
Yine Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile;  İzmir Körfezi su kalitesinin ve biyolojik çeşitliliğinin kanalların tarama çalışmaları öncesi ve sonrasındaki kimyasal ve biyolojik değişimlerin izleneceği,  periyodik körfez dip çökelmeleri  ve sucul canlılardan örnekler alınarak laboratuvar ortamında inceleneceği  iki yıl süreli projenin sözleşmesi de aynı ay içinde imzalandı.  
 

Sirkülasyon ve navigasyon kanallarından çıkarılacak malzemenin; sera, peyzaj alanları, toprak ıslahı  gibi zirai faaliyetlerde doğrudan veya dolaylı kullanılabilirliği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nce “İzmir Körfezi Tarama Malzemesinin Tarımsal Amaçlı Geri Kazanımına Yönelik Araştırma Projesi”  başlıklı proje kapsamında araştırılıyor.
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarları'nda tarama malzemesinin kimyasal ve biyolojik içeriğinin belirlenmesine ilişkin analizler yapılarak, Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi içerisinde bulunan Peyzaj Uygulama Birimi Serası'nda toprak ile farklı dozlarda karıştırılan malzemenin deneme üretimleri de gerçekleştirildi.

 
 
Elde edilen veriler;  tarama malzemesinin özellikle eğimli alanlarda şev stabilizasyonu, maden ve taş ocaklarının onarımında, dolgu malzemesi olarak, katı atık deponi alanlarında, park ve bahçelerde peyzaj düzenlemeleri, kıyı stabilizasyonu ve erozyon kontrolü ile Gediz Deltası’ndaki aşınmış dalyan ekosistemlerinin rehabilitasyon, restorasyonu ve yeni kıyı ekosistemlerinin yaratılması için dolgu materyali olarak kullanımı gibi uygulamalarda değerlendirilebileceği  saptandı.
 
Raporda, körfez dip tarama malzemesinin bertarafında; en ekonomik yol olarak deniz içerisinde doğal yaşam adası veya yapay sulak alan oluşturulması olduğunun belirtiliyor ve Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkı yakınında bir alanın bu seçenek için kullanılabileceği, bu alanın birçok hayvan ve bitki türü için yaşam ortamı olabileceği, hatta gelecekte bu alanın da Doğal Yaşam Parkı gibi ziyaretçileri olan bir çekim merkezi haline gelebileceği ifade ediliyor.
“İzmir Körfezi Tarama Malzemesini İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” başlıklı proje ile, tarama malzemesinin inşaat sektöründe dolgu malzemesi, asfalt hammaddesi, beton, harç, vb. amaçlarla kullanılabilirliği, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile gerçekleştirilen sözleşme kapsamında  araştırıldı.
 
 
 
Elde edilen verilen paylaşıldığı sonuç raporunda;  malzemesinin, ön işlemlerden (susuzlaştırma, tuzsuzlaştırma vb.) geçtikten sonra arazi oluşturma, arazi iyileştirme, değiştirme dolgusu ve geotüp uygulamaları gibi alanlarda değerlendirilebileceği belirtildi . Öte yandan, kil katkısı olarak, bitümlü bağlayıcı üzerinde bir performans artışı beklenmeksizin en çok %3 oranında kullanılabilir olduğunun yanı sıra; 80 nolu elekten elenerek, bitümlü sıcak karışımlarda (BSK) ince agrega olarak yıkanmaya ihtiyaç olmadan kullanılabileceği,  ayrıca nem oranı, klorür içeriği ve taşıma giderleri sektör şartlarında makul seviyeye (şu anda çimento sektöründe kullanılan kildeki oranlara) çekilebildiği takdirde ham madde olarak çimento üretiminde kullanılma potansiyeli ortaya kondu.

   
 
 
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..