• PROJELER


Atıksu Arıtma Uygulamaları > Rakamlarla Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Su Kalitesi
Akredite laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin çıkış suyundaki  KOI 2013 yılı ortalama değeri 33 mg/lt,  BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) üst limit 40 mg/lt iken 2013 yılı ortalama değeri 14 mg/lt, AKM (Askıda Katı Madde) üst limit 40 mg/lt iken 2013 yılı ortalama değeri 5 mg/lt. olarak belirlendi. pH değeri ise 7,25 tespit edildi.
 


 

Elde edilen değerler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen üst sınırlarla karşılaştırıldığında;
KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) 4, 
BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) 3, 
AKM (Askıda Katı Miktarı) 8 kat daha kaliteli su değerlerinin olduğu saptandı. Diğer atıksu arıtmalarımızda da benzer sonuçlar elde edildi. 
 
Çıkış suyundaki kalite Körfez’deki iyileşme sürecini hızlandırdı ve Körfez’in doğal hale dönmesini, balık ve canlı çeşitliliğinin artmasını sağladı. Deşarj hattının çevresinde pek çok sucul kuş türünü görmek mümkün oldu. 

 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..