Anasayfa > Kurumsal > AB ve Proje Çalışmalarımız > Yürütülen Projeler
1) Green Re-vision: A Framework for Resilient Cities (Dayanıklı Kentler için Çerçeve Oluşturulması)
Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı
 
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yeşil altyapı potansiyelini kullanmak, artırmak ve desteklemektir.
Ortaklar: Peyzaj Araştırmaları Derneği (eş başvuru sahibi), Avusturya Kentsel Ekoloji Derneği - SURE (İştirakçi)
İBB'nin Rolü: İklim modellerini kullanarak hassasiyeti saptamak, öngörülere göre yağış, su seviyesi, yağış tutma kapasitesini takip etmek ve riski değerlendirmek, kenti dayanıklı hale getirecek önerileri geliştirmek, iyi örneklerin inceleyerek kurumsal kapasiteyi artırmak, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
 
Toplam Bütçe: 150.386 Avro 
Hibe Tutarı: 122.293 Avro
Süre: 24 ay
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
2) Ekrem Akurgal Yaşam Parkı Spor Salonu ve Otopark Alanı'na Fotovoltaik Güç Sistemi Kurulması
İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı
 
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de enerjide yerel kaynakların kullanılması suretiyle çevresel sürdürülebilirliğe ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması, bu çerçevede; güneş enerjisi potansiyeli yüksek İzmir'de güneş panelleri ile elektrik üreterek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanmasına, yenilenebilir enerji ve teknolojilerinin kullanımının farklı sektörleri içerecek ve elektrik maliyetinde maksimum ölçüde azalma sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
 
Toplam Bütçe (TL): 1.297.518,45 
Hibe Tutarı (TL): 973.138,83
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
3) Urban GreenUp:
Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı Akıllı Kentler ve Topluluklar 2 - Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Çağrısı
 
Başvuru Sahibi: Cartif Araştırma Merkezi (İspanya)
Projenin Amacı: Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacını taşımaktadır. Proje, doğa esaslı çözümlerin uygulanması konusunda, kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla; a) Metodoloji geliştirilmesini, b) Yerel yetkililerin ve paydaşların doğa temelli çözümleri daha etkin şekilde uygulayıp, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini, c) Bu bağlamda kentler için "Yeniden Doğallaştırma Kentsel Planlarının" hazırlanması d) Söz konusu planlara uygun çalışmalar yürüten, stratejik kentsel planlamalarının içine yeniden doğallaştırma unsurunu dahil eden üç kent Valladoid (İspanya), Liverpool (İngiltere) ve İzmir'de geniş kapsamlı uygulama eylemlerinin yapılmasını öngörmektir. Proje ayrıca, söz konusu uygulamalardan elde edilecek verilerin etkin bir şekilde izlenerek bir model oluşturulmasını ve bu modelin Avrupa dışında da kullanılarak yaygın hale getirilmesini hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Vallaloid Belediyesi (İspanya), Liverpool Belediyesi (İngiltere), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acciona Altyapıları (Özel/İspanya), Singular Green (KOBİ/İspanya), Fundacion Yeni Teknolojiler Su Merkezi (Araştırma Merkezi/İspanya), Basın Konseyi (Kamu/İspanya), Toplum Ağaçlandırma Girişimi (Kar amacı gütmeyen dernek), Ove Arup&Partners International (İngiltere/Sanayi sektörü), Liverpool Üniversitesi (İngiltere), Demir Enerji, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd., GMV Uzay ve Savunma Sanayi (İspanya), Youris.com (Özel/Belçika), Toprak ve İklim Derneği (İspanya), Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi (İtalya), RMIT Vietnam Araştırma Kurumu (Vietnam), Portekiz İnovasyon Topluluğu (Portekiz), Rovaniemi Belediyesi (Finlandiya), Mantova Belediyesi (İtalya), Ludwigsburg Belediyesi (Almanya), Medellin Belediyesi (Kolombiya), Binh Dinh Belediyesi (Vietnam), Chengdu Hi-Tech Bilim ve Teknoloji Bürosu (Çin)
 
Toplam Bütçe: 14.724,694 Avro
Hibe Tutarı: 2,326,000 Avro (İBB)
İlgili Birim: Projeler Şube Müdürlüğü 
 
4) Kadınların Güçlendirilmesi - "Gecekondu bölgelerinde yaşayan korunmasız kadınların sosyal marjinalliklerinin azaltılması ve gelir elde etme fırsatlarının artırılmasına yönelik bütünleşik bir proje" 
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
 
Başvuru Sahibi: Milano Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya)
Projenin Amacı: Özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, çalışanların bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını kapatmaktır.
Ortaklar: Ege Bölgesi Sanayi Odası (eş başvuru sahibi), İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği (eş başvuru sahibi), İzmir Büyükşehir Belediyesi (İştirakçi), İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nevvar Salih İşgören Kampüsü Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu (İştirakçi)
İBB'nin Rolü: Proje hedef grubu olan kadınların seçilmesini sağlamak, kadınların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Bayraklı Kurs Merkezi’nde eğitim almaları konusunda destek vermek.
 
Toplam Bütçe: 291.950,57 Avro
Hibe Tutarı: 277.353,04 Avro
Süre: 12 ay
İlgili Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası
 
5. CITyFIED Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri 
Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Akıllı Kentler Çağrısı
 
Başvuru sahibi: CARTIF Teknoloji Merkezi, İspanya
Projenin Amacı: Şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyonu hedeflenmektedir. Bu çerçevede; projede bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna de Duero (İspanya), Soma (Türkiye) ve Lund (İsveç) kentlerinde demonstrasyon sahaları oluşturulacaktır.
Ortaklar: İsveç Çevre Enstitüsü, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi,TECNALIA, ACCIONA, DALKIA, LKF, KRAFTRINGEN ENERGI, Soma Elektrik Üretim ve Dağıtım Tic. A.Ş., I.ACUSTICA, MIR, STEINBEIS, YOURIS Şirketleri Kentler Kümesi: İzmir, Firenze, Malaga, Napoli, Salerno, Rovereto, Botkyrka, Ludwigshafen, Udine, Valladolid, Varmdö Kentleri.
İBB’nin Rolü: Proje kapsamında belediyemiz, demonstrasyon kentlerinden elde edilecek sonuçların tekrarlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve 11 kentten oluşan “CITyFIED Kentler Kümesi” arasında yer almaktadır.
Süre:5yıl
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..